zalo

Đỉnh Thờ + Hạc Thờ - Bát Tràng GS 04

Còn hàng

Đánh giá:
5.800.000₫ 6.500.000₫

Nhà sản xuất: Làng Nghề Bát Tràng

Loại sản phẩm: Gốm Sứ Bát Tràng (Thương hiệu gốm sứ số 1 Việt Nam)

Giá sản phẩm còn tùy thuộc vào kích thước

- Xuất xứ: Gốm Sứ Bát Tràng

- Chất Liệu: Men Rạn Rồng Nỗi

Sản phẩm liên quan